Welkom op de website van Europa Kinderhulp

Europa Kinderhulp

De donateurs


Alleen dankzij donateurs kan Europa Kinderhulp daadwerkelijk kwetsbare kinderen uitnodigen voor een leuke vakantie. Wilt u ook doneren? Dat kan uiteraard door geld over te maken op ons landelijk of een van de regionale nummers, maar dat kan ook via de VriendenLoterij. Doneert u liever online? Gaat u dan naar onze speciale pagina Online doneren.

U kunt zich aanmelden bij de VriendenLoterij. Van elke € 13,50 is € 6,75 voor Europa Kinderhulp. De inkomsten voor Europa Kinderhulp bedroegen in 2017 het mooie bedrag van € 5.238,00.

 Klik op het logo om u aan te melden.

Belastingvoordeel
In bepaalde gevallen kan het geven aan een goed doel als Europa Kinderhulp een belastingvoordeel opleveren. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl, onder Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Wij zijn in het bezit van het ANBI keurmerk.
Ook bij meerdere kleinere donaties kunt u al een belastingvoordeel behalen.

Waarom doneren via een akte?
Periodieke giften, ook wel periodiek schenken of lijfrenteschenkingen genoemd, zijn schenkingen die vastgelegd worden. De wetgever (belastingdienst) heeft bepaald dat uw volledige gift of donatie dan aftrekbaar is van uw belastingaangifte mits die schenking aan bepaalde voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden zijn:

  • U dient de gift te laten vastleggen.
  • U maakt regelmatig bedragen over naar een instelling die als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is ingeschreven.
  • Deze bedragen zijn steeds (ongeveer) even groot.
  • U doet de gift minimaal 5 jaar achter elkaar.
  • Het overmaken van de bedragen stopt bij uw overlijden.
  • De instelling (ANBI) levert u geen tegenprestatie voor de gift.
Eenmalige of gewone giften zijn vaak slechts voor een gedeelte of helemaal niet aftrekbaar indien het totale bedrag van uw giften in een jaar het drempelbedrag (1% van uw belastbare inkomen) niet overschrijdt.