Welkom op de website van Europa Kinderhulp

Europa KinderhulpDoneren

Vakantiereizen organiseren en vakantiegezinnen vinden voor zo'n 1000 kinderen per jaar kost veel geld. Dit ondanks het feit dat alle bestuursleden en medewerkers van Europa Kinderhulp dit werk belangeloos en in hun vrije tijd doen.
De grootste posten zijn kosten voor de vakantiekinderen (reizen, verzekeringen) en organisatiekosten (porti, telefoon-, reis- en vergaderkosten). Europa Kinderhulp krijgt geen subsidie.

Onze tegenprestatie? Het belangrijkste wat de donatie u oplevert is natuurlijk het besef dat u een steentje bijdraagt aan een onvergetelijke ervaring van een kind. Daarbij willen we het echter niet laten. Als dank ontvangt u van ons een aantal malen per jaar ons contactblad ‘Op Verhaal’ zodat u op de hoogte blijft van onze activiteiten. Indien u ons regionaal steunt, wordt uw naam vermeld op debetreffende regionale website.

Om ons mooie werk te blijven doen zoeken wij altijd vaste donateurs. Al voor 7,50 per maand gunt u een kind de vakantie van zijn leven! Om u behulpzaam te zijn, kunt u gebruik maken van de automatische incasso. Tot wederopzegging zorgen wij voor de inning van het door u op te geven bedrag. U kunt zelf bepalen hoe vaak en in welke maand(en) wij uw donatie mogen innen. Hiervoor dient u onderstaand formulier in te vullen en aan ons te versturen. Ook een eenmalige donatie blijft natuurlijk welkom. U kunt deze overmaken naar NL14INGB0000009662, BIC: INGBNL2A of Rabobank nummer NL78RABO0147400627, BIC: RABONL2U.
Europa Kinderhulp draagt al jaren het CBF-keurmerk. Dit betekent dat uw gift goed terecht komt en verantwoord wordt gebruikt!

Incasso

maand
kwartaal
jaarIk ga akkoord dat de ingevulde gegevens worden opgeslagen in het interne informatiesysteem van Europa Kinderhulp met als doel contact te kunnen opnemen en/of de gevraagde informatie te kunnen versturen. Mijn gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden.

* verplichte velden