Welkom op de website van Europa Kinderhulp

Europa Kinderhulp

ANBI


ANBI PER 16 april 2017


de naam Stichting Europa Kinderhulp


RSIN/fiscaal nummer ANBI 816035179


contactgegevens Stichting Europa Kinderhulp

Postbus 8087

4330 EB Middelburg

Tel. 0118-627974

mail: info@europakinderhulp.nl

website: www.europakinderhulp.nl


bestuurssamenstelling Dhr. H.W.F. Jellema, Algemeen Voorzitter

Mw. C.J.M. Ubink, Algemeen Vice-Voorzitter

Dhr. P.A.E. de Smit, Algemeen Secretaris

Dhr. F. Goudriaan, Algemeen Penningmeester
beleidsplan zie Jaarverslag 2016


beloningsbeleid de medewerkers ontvangen geen beloning, alleen vergoeding van gemaakte kosten


doelstelling zie Jaarverslag 2016


verslag van de uitgeoefende activiteiten zie Jaarverslag 2016


financiële verantwoording zie Jaarverslag 2016