Welkom op de website van Europa Kinderhulp

Europa Kinderhulp

Doel van de organisatie

Europa Kinderhulp ziet het als haar taak om bijstand te verlenen aan kinderen die in of onder moeilijke omstandigheden leven, ongeacht nationaliteit, ras en levensbeschouwing. Al bijna 60 jaar hebben wij als doel het verzorgen van een onvergetelijke vakantie van ongeveer 2 weken aan kwetsbare kinderen uit heel Europa.

Dit gebeurt vooral door het werven en selecteren van vakantieouders die bereid zijn om in de zomervakantie een kwetsbaar kind voor ongeveer 2 weken in hun gezin op te nemen. In totaal heeft Europa Kinderhulp in de afgelopen jaren aan zo’n 100.000 kinderen een vakantie kunnen bieden. Veel van deze kinderen zijn jaren achtereen in de zomervakantie bij hun vakantieouders geweest en hebben hierdoor de mogelijkheid gekregen een andere, positievere kijk op het gezin en de samenleving te krijgen.

Doelrealisatie
Doel van Stichting Europa Kinderhulp in 2016 is het stabiliseren van het aantal kinderen dat een vakantie bij vakantiegezinnen krijgt aangeboden na jaren van daling van het aantal. Zie ook het jaarplan 2016 zoals opgenomen in het jaarverslag 2015. In onderstaande tabel zijn de begrote en werkelijke aantal vakantiekinderen (VK) per reis weergegeven voor de jaren 2014, 2015 en 2016. De reizen in herfst en winter 2016 zijn per eind september 2016 nog niet ingevuld qua werkelijke aantallen.

 

begr.

werk.

begr.

werk.

begr.

werk.

 

2014

2014

2015

2015

2016

2016

Oekraïne

46

42

46

46

46

45

Croix Rouge

144

139

147

134

142

87

Armée du Salut

68

49

65

56

58

0

Secours Populaire Francais

159

145

161

91

115

82

Oostenrijk

43

51

55

48

55

57

België

61

52

54

50

57

51

Nederland

206

175

212

138

168

82

Nederland verkorte vakantie

0

0

10

9

20

74

Berlijn

429

404

442

391

437

353

Schneeberg/Delitzsch

62

60

60

56

58

58

Oldenburg

35

36

37

29

30

32

Hannover

278

238

273

236

275

176

Roemenië

0

7

11

0

0

0

Ameland

10

6

8

7

10

 

kerstreis Berlijn

0

50

0

45

50

 

kerstreis België

0

7

0

11

10

 

TOTAAL AANTAL VK

1541

1461

1581

1347

1531

 

TOTAAL ZOMER VK

1531

1398

1573

1284

1461

1097

Geconcludeerd wordt dat de doelstelling om te stabiliseren niet is behaald. Het aantal kinderen dat afgelopen zomer vakantie via Europa Kinderhulp heeft gehad, is gedaald met circa 15% ten opzichte van het aantal kinderen in de zomer van 2015. Ten opzichte van de begroting 2016 is het verschil circa 25% in negatieve zin.

Een aantal toelichtingen bij bovenstaande tabel:

  • Croix Rouge – kinderaantal is gedaald doordat de uitzendende organisatie een plafond hanteert van maximaal 90 kinderen
  • Armée du Salut – deze reis is voor de zomer van 2016 beëindigd
  • Secours Populaire Français – het kinderaantal loopt achteruit doordat de uitzendende organisatie  niet voldoende mankracht heeft om meer kinderen aan te laten melden
  • Nederlandse reis– het kinderaantal voor de korte variant van deze reis is flink gestegen doordat in samenwerking met een aantal uitzendende organisaties deze optie in 2016 grootschaliger dan voorheen is aangeboden. Vakantieouders (en wellicht ook vakantiekinderen) vinden 10 dagen beter in te passen. Tegelijkertijd is hierdoor het aantal kinderen op de langere periode gedaald. Het totaal aantal kinderen uit Nederland is ten opzichte van 2015 licht gestegen.

In algemene zin kan uit de tendens in de afgelopen jaren worden geconcludeerd dat het vinden en binden van vakantiegezinnen een steeds lastiger opgave wordt. Het verder verkennen en uitwerken van kortere vakantieperioden wanneer daar behoefte ligt vanuit de organisatie en/of vanuit uitzendende is een actiepunt. Daardoor zou er een divers aanbod kunnen ontstaan in lengte van reizen. Mogelijk kan dit een bijdrage leveren aan het stabiliseren van het kinderaantal. Stabilisatie van het kinderaantal is ook voor komend jaar een van de belangrijkste doelen. We hebben als organisatie echter te maken met onrust bij de uitzendende organisaties door o.a. personeelswisselingen en/of bezuinigingen. Deze ontwikkelingen zullen we op de voet volgen om te kunnen inschatten wat dit voor onze vakantiereizen gaat betekenen.