Welkom op de website van Europa Kinderhulp

Europa Kinderhulp

Aanmelden

Als een verwijzer meent dat een kind voor een vakantie via Europa Kinderhulp in aanmerking komt, kan hij het kind aanmelden bij Stichting EKV. Deze meldt het kind aan bij de Algemeen Coördinator voor de Nederlandse kinderreis van Europa Kinderhulp.
Bij deze aanmelding moet een intakeformulier voor Europa Kinderhulp en een boekje voor de vakantieouders door de ouders van het kind worden ingevuld.
Soms nodigt Stichting EKV de ouders uit voor een intakegesprek; een andere keer zorgt de verwijzer voor de intake.
Tot 15 juni kunnen kinderen worden aangemeld bij EKV.

Een aanmeldingsformulier kunt u opvragen bij de onderstaande contactpersoon van uw regio:

Groningen/Friesland/Drenthe - Bert van der Tuuk, bert.vandertuuk@stichtingekv.nl
Overijssel/Gelderland – Jan Alberts, jan.alberts@stichtingekv.nl
Noord- en Zuid-Holland – Ans Dekker, ans.dekker@stichtingekv.nl en Margriet Goudriaan, margriet.goudriaan@stichtingekv.nl
Zeeland/Utrecht/West-Brabant – Marjo Vermaire, marjo.vermaire@stichtingekv.nl

Stichting EKV
Postbus 8087
4330 EB Middelburg
info@stichtingekv.nl