Welkom op de website van Europa Kinderhulp

Europa Kinderhulp

Kosten

Voor het jaar 2016 is de prijs van een vakantie vastgesteld op € 52,50 per kind (voor de 10-daagse reis € 42,50). Voor gezinnen die een pas van de voedselbank hebben of in de schuldhulpverlening zitten, zijn aan de kindervakantie geen kosten verbonden. Europa Kinderhulp zorgt voor de busreis en voor een aansprakelijkheidsverzekering. Er is geen bagage- en ongevallenverzekering voor de kinderen afgesloten.

Bank: RABO-bank
Rekeningnr.: NL54RABO0142548537, BIC: RABONL2U
t.n.v.: Stichting EKV
Plaats: Middelburg

In het land zijn diverse opstapplaatsen vanwaar de kinderen per bus naar de provincie reizen waar ze zijn uitgenodigd. In de bus zijn begeleiders van Europa Kinderhulp aanwezig.
Het tijdstip van aankomst en vertrek en andere relevante informatie wordt van tevoren naar
ouders/verzorgers gestuurd. Deze informatie komt pas in juli.
Europa Kinderhulp vraagt altijd aan vakantieouders of ze van tevoren het vakantiekind alvast een kaartje of foto willen sturen, als bekend is wie bij hen op vakantie komt.