Welkom op de website van Europa Kinderhulp

Europa Kinderhulp

Procedure

Kinderen die in aanmerking komen voor een vakantie kunnen door allerlei instanties, zoals Jeugdzorg, Maatschappelijk Werk, Sociale Diensten en scholen, bij ons aangemeld worden.
Vervolgens worden de ouders of verzorgers van de betreffende kinderen benaderd door de aanmelder en/of door ons.
Als de ouders/verzorgers akkoord gaan met de vakantieplannen, worden de inschrijfformulieren ingevuld. Wij zorgen er dan voor dat die inschrijfformulieren terechtkomen bij onze contactpersonen van Europa Kinderhulp.
Zij bekijken in welk gezin het kind het best geplaatst kan worden. De vakantieouders krijgen alleen relevante informatie over de thuissituatie van het vakantiekind, dit in verband met de wet op de privacy.
In de praktijk komt het vaak voor dat vakantieouders hetzelfde kind steeds terugvragen voor een volgende zomervakantie!
Het contact tijdens de zomervakantie tussen ouders/verzorgers en de vakantiegezinnen gaat altijd via ons en Europa Kinderhulp.
Het komt wel eens voor dat hulpverleners een nauwer contact wensen tussen het aangemelde kind en het vakantiegezin. Zulke verzoeken graag regelen via de Algemeen Coördinator van Europa Kinderhulp.