Welkom op de website van Europa Kinderhulp

Europa Kinderhulp

Kinderreizen

De vakantiekinderen komen uit Europese landen: Duitsland, Frankrijk, Oekraïne, Oostenrijk, België en Nederland. Voor een vakantie via Europa Kinderhulp komen kinderen tussen de 5 en 12 jaar in aanmerking. De vakanties vinden in de zomer plaats. De data van de kinderreizen vindt u hier.

Wat de kinderen gemeen hebben is dat ze kwetsbaar zijn. Nogal wat jongens en meisjes kunnen zelden of nooit echt op vakantie, omdat ze uit gezinnen komen die te kampen hebben met grote sociale en/of financiële problemen. Of ze wonen in buurten die letterlijk geen enkele speelruimte bieden. Er zijn kinderen uit grote gezinnen met een krappe behuizing. En kinderen waarvan de ouders er door ziekte van henzelf of andere gezinsleden onderdoor dreigen te gaan. Of ouders die juist bezig zijn om zich met hun gezin uit de problemen te werken en daarbij de helpende hand van een kindervakantie juist zo goed kunnen gebruiken.

Uitzendende Organisaties

Europa Kinderhulp doet er alles aan om die kinderen te helpen die daadwerkelijk hulp nodig hebben. Desondanks kunnen we niet altijd onomstotelijk aantonen dat de aangeboden vakantie voor een bepaald kind ook echt noodzakelijk is. Dit komt doordat de privacy van de kinderen wordt beschermd. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om over alle achtergrondgegevens te beschikken. Voor de selectie van de kinderen werkt Europa Kinderhulp nauw samen met uitzendende organisaties in de landen van herkomst. We bezoeken die organisaties en hebben regelmatig overleg. In de loop van de jaren is gebleken dat dit een uitstekende manier is om de ‘juiste’ kinderen uit te nodigen voor een vakantieverblijf.

Klik op de landen voor meer informatie over de thuisbasis van de vakantiekinderen.