Welkom op de website van Europa Kinderhulp

Europa Kinderhulp

Ameland

Herfstvakantie op Ameland
Europa Kinderhulp heeft sinds 2005 samengewerkt met de stichting Ameland Helpt Kinderen (AHK). Deze stichting verzorgde subsidie voor de (boot)reis van het vasteland naar Ameland v.v. en wierf vakantiegastgezinnen die door mensen van Europa Kinderhulp, volgens onze regels, werden bezocht en gescreend. Na stopzetten door de gemeente Ameland van de subsidieverstrekking en omdat het vakantiejaar op Ameland nu ook in de herfstvakantie doorloopt kwamen er steeds minder vakantiegastgezinnen beschikbaar. In 2012 is de stichting AHK opgeheven. Dit leidde ook bij Europa Kinderhulp tot een besluit deze herfstreis na dat jaar te stoppen.

Op verzoek van de uitzendende organisatie die de vakantiekinderen selecteert en van bestaande vakantieouders op Ameland is beoordeeld of deze reis toch voortgezet kan worden. Dat heeft in 2013 geleid tot een doorstart van deze enige herfstreis die Europa Kinderhulp kent, zij het met een beperkt aantal kinderen. Dit is mede mogelijk gemaakt door de gesponsorde overtochten van en door rederij Wagenborg.

De kinderen worden aan Europa Kinderhulp bekendgemaakt via het LJ&R Groningen, een onderdeel van het Leger des Heils, Jeugdzorg & Reclassering. Gezinsvoogden die de kinderen in hun leefomgeving treffen, melden de kinderen aan.