Welkom op de website van Europa Kinderhulp

Europa Kinderhulp

België

Begin 2011 sloot Europa Kinderhulp een contract met de partnerorganisaties “Rode Kruis Vlaanderen” in Mechelen en in het startjaar zullen er ca. 45 kinderen van een Nederlandse vakantie kunnen genieten. Naast hulpverlening aan kinderen en jeugdigen en het organiseren van 1-weekse vakantiekampen aan de minderbedeelden uit onze samenleving doet RKV ook die dingen die bij ons bekend zijn, zoals EHBO-cursussen verzorgen, zorgverleners beschikbaar stellen bij grotere manifestaties, e.d.

Het gaat meestal om kinderen bij wie er in gezinsverband financiële problemen heersen. Deze kunnen veroorzaakt zijn door werkloosheid/bijstand maar ook door verkeerd budgetgebruik. Er zijn ook gezinnen bij die in een schuldsaneringstraject zitten. Het zijn kinderen uit volledige gezinnen, maar een deel zal ook uit eenoudergezinnen komen.