Welkom op de website van Europa Kinderhulp

Europa Kinderhulp

Duitsland

Jaarlijks verblijven via Europa Kinderhulp in totaal een kleine duizend Duitse kinderen in Nederlandse vakantiegezinnen in het hele land. De kinderen komen uit Berlijn (ca. 300), Oldenburg (ca. 35), Hannover (ca. 180) en Schneeberg/Delitzsch (ca. 60). In deze steden heeft de stichting partnerorganisaties. Zij selecteren de kinderen die met Europa Kinderhulp op vakantie gaan. Deze organisaties weten ook precies welke kinderen het echt nodig hebben.

De Duitse kinderen wonen over het algemeen in grote flatwijken met weinig of geen speelruimte. De huren zijn er laag. In sommige wijken mogen bewoners nog steeds geen eigen wasmachine of douche hebben, omdat dit bouwtechnisch onmogelijk is. Totdat er sprake is van renovatie moeten de bewoners het doen met gezamenlijke douches en wasruimte.
De problemen waar veel van de Duitse vakantiekinderen mee te maken hebben zijn bijvoorbeeld drugs- en alcoholgebruik van de ouders, verwaarlozing en een verkeerd bestedingspatroon. Natuurlijk zijn er ook ouders die heel veel moeite doen om hun kinderen goed op te voeden, maar hen ontbreekt het dikwijls aan geld.
Voor de kinderen uit Delitzsch en Schneeberg geldt dat zij bovendien lijden onder de ongezonde woonomgeving. Delitzsch ligt onder de rook van vele bruinkoolmijnen en Schneeberg plukt de wrange vruchten van de aanwezigheid van uraniummijnen.