Welkom op de website van Europa Kinderhulp

Europa Kinderhulp

Frankrijk

Europa Kinderhulp heeft in Frankrijk een partnerorganisatie. Deze helpt Europa Kinderhulp de juiste kinderen uit te nodigen voor een vakantie in Nederland. Vanuit Frankrijk komen jaarlijks zo'n 100 kinderen gedurende bijna drie weken naar Nederland.

De Franse vakantiekinderen komen uit Parijs en omgeving, Lille en Duinkerken. Niet alleen Parijs zelf kent ware achterstandswijken, maar ook de buitenwijken van Lille en Duinkerken zijn vaak weinig aantrekkelijk om te wonen. Bekend is dat meer dan vijftig procent van de mensen onder de armoedegrens leeft en dat de criminaliteit er hoogtij viert.

Dat een vakantiegezin niet of nauwelijks Frans spreekt, hoeft geen belemmering te zijn om een Frans vakantiekind uit te nodigen. Ruim vijftig jaar ervaring leert ons dat taal voor kinderen onderling geen probleem is, zij verstaan elkaar toch heel snel. En met handen en voeten, pen en papier kom je een heel eind.

De Franse kinderen krijgen bij inschrijving een woordenlijst met Franse woorden, de Nederlandse vertaling ervan en de fonetische uitspraak. Daarin staan praktische dingen als: ik ben ziek, ik heb pijn in mijn buik, enz.
De kinderen vinden dit geweldig en komen vaak op de dag van vertrek de bus in en spreken dan al "heel wat" Nederlands. De vakantiefamilies die voor een Frans kind kiezen, kunnen ondersteund worden met een zelf samengesteld woordenboekje Frans-Nederlands. Daar staan soms woorden in die niet in de normale woordenboeken staan, maar die de kinderen toch gebruiken en waarvan het handig is dat je ze weet!