Welkom op de website van Europa Kinderhulp

Europa Kinderhulp

Protocol en privacyreglement voor pers, publicatie en communicatie

Stichting Europa Kinderhulp heeft een pers-, publicatie en communicatieprotocol voor artikelen, foto-, film- en TV-opnames opgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de Wet op de bescherming van privacy. Het zijn richtlijnen en regels waarbij het gaat om artikelen, foto-, film- en TV-opnames van medewerkers, (vakantie)ouders en (vakantie)kinderen die een directe relatie hebben met Europa Kinderhulp. 

Deze richtlijnen en regels gelden voor publicaties in “Op Verhaal”, de nieuwsbrief, de website, het intranet, social media, correspondentie (incl. elektronische mail) en regionale en landelijke bladen.

Dit protocol is in oktober 2016 door het Algemeen Bestuur opgesteld en besproken in de vergadering. 

De medewerkers en de vakantieouders van de vakantiekinderen worden van dit protocol op de hoogte gesteld via de website, de nieuwsbrief of het informatie magazine “Op Verhaal”.

U kunt het document onder deze link vinden.