Welkom op de website van Europa Kinderhulp

Europa Kinderhulp

Protocol Kindermishandeling

PROTOCOL VOORKOMING / SIGNALERING KINDERMISHANDELING

Kindermishandeling komt overal voor. In Nederland zijn naar schatting minstens 80.000 kinderen per jaar slachtoffer van kindermishandeling. Tussen de 50 en 80 kinderen per jaar overlijden aan de gevolgen van kindermishandeling. Kindermishandeling is een ernstig probleem. Kinderen die mishandeld worden, hebben recht op hulp. En liefst zo vroeg mogelijk. De schade kan dan beperkt blijven.
Stichting Europa Kinderhulp en Stichting Pax Kinderhulp, die beide ten doel hebben kansarme en kwetsbare kinderen “de vakantie van hun leven” te geven, zijn professioneel handelende vrijwilligersorganisaties die duidelijk omschreven willen hebben hoe te handelen in het geval dat. Bijgaand protocol wordt dan ook gebruikt in geval van (of bij een vermoeden van) kindermishandeling in de breedste zin van het woord.