Welkom op de website van Europa Kinderhulp

Europa Kinderhulp

Agenda Friesland

Informatieavond  2018
De informatieavond wordt gehouden op 25 juni a.s. in het Nordwin College, Jansoniusstraat 2 in Leeuwarden. Zodra het programma bekend is zal het hier worden weergegeven.

Als u nog mensen kent die belangstelling hebben voor Europa Kinderhulp, maar die de stap nog niet hebben gezet, dan nodigen wij hen hierbij van harte uit om deze informatieavond bij te wonen.

Familiedagen 2018
In 2017 werd o.a. een familiedag georganiseerd in Eernewoude voor de Nederlandse en Belgische reizen. Er zouden toen vlotten worden gebouwd maar weersomstandigheden lieten dat niet toe. Er is toen wel afgesproken om op deze locatie ook in 2018 een familiedag te organiseren en wellicht dat het nu wel mogelijk wordt vlotten te bouwen. Dat moet dan gaan gebeuren op zaterdag 28 juli a.s.

Voor de overige reizen is nog niets bekend.

Evaluatiebijeenkomst 2018
De evaluatiebijeenkomst voor de vakantiegezinnen van de zomervakantiereizen is op woensdagavond 26 september 2018.

Uiteraard ontvangt iedereen voor alle activiteiten nog een uitnodiging met de exacte gegevens.