Welkom op de website van Europa Kinderhulp

Europa Kinderhulp

Familiedagen Friesland 2017

 FRIESLAND KENT BESTE RESULTAAT SINDS JAREN
- familiedagen 2017 in het teken van samen actief bezig zijn-

Sinds 8 jaar van constante terugloop in het aantal vakantiekinderen kende Europa Kinderhulp Friesland  dit jaar  een groei met maar liefst 18 kinderen. Dit geweldige resultaat was alleen maar mogelijk  door de tomeloze inzet van de grote groep vrijwilligers die Europa Kinderhulp Friesland rijk is.
Deze zelfde vrijwilligers hebben er mede voor gezorgd dat de familiedagen een groot succes werden.


Voor de Duitse reizen Oldenburg, Hannover en Schneeberg/Delitzsch werd op 22 juli een familiedag  georganiseerd door de beweeg- en cultuurcoaches van de stichting Miks Welzijn in samenwerking met de vrijwilligers van Europa Kinderhulp. Als tegenprestatie sponsorde Europa Kinderhulp Friesland het zomerkamp voor jonge mantelzorgers  georganiseerd door de beweeg- en cultuurcoaches van Miks Welzijn. Dit alles werd mogelijk gemaakt door een gift die Europa Kinderhulp Friesland mocht ontvangen.
Voor deze familiedag hadden de vakantiegezinnen zich massaal opgegeven. Maar liefst 220 aanwezigen genoten zichtbaar van het uitgebreide programma op een prachtige locatie in het Friese dorp Wyckel. Op het veld van de plaatselijke korfbalvereniging en op het strand werd fanatiek gesport en was het mogelijk om te varen met een echt Fries Skûtsje. Naarmate de dag vorderde en de zon steeds feller begon te schijnen, werd het veld ingeruild voor het strand.
De groepen Nederland en België hadden het familietreffen in Eernewoude op het terrein van Outdoor Veldboom. De eigenaren van Outdoor Veldboom verzorgen allerlei doe-activiteiten. De vrijwilligers van Europa Kinderhulp Friesland hadden gekozen voor een halve dag zodat na de lunch iedereen weer huiswaarts kon keren. Outdoor Veldboom had als activiteit bedacht het maken van vlotten om daarmee te gaan varen op het meer. Aangezien de weersvoorspellingen niet erg gunstig waren, werd gekozen voor een activiteit op het terrein van Outdoor Veldboom zelf, nl. bamboestieken. Er werden groepen samengesteld en elke groep moest proberen een zo hoog mogelijke toren van bamboestokken te maken. Ondanks dat alleen eeuwige roem kon worden gewonnen, werd er fanatiek gebouwd.
Friesland kent ook de reis Ameland. Door de ACK Ameland wordt deze reis georganiseerd voor een aantal kinderen in samenwerking met het Leger des Heils Groningen. Deze zgn. herfstreis werd dit jaar al weer voor de 12e keer georganiseerd. De kinderen verbleven dit jaar van 23 tot 28 oktober op Ameland. Om de kosten zo laag mogelijk te houden wordt gekozen voor sponsoring in natura. Gratis bootkaarten beschikbaar gesteld door rederij Wagenborg. Taxi De Boer rekende ook dit jaar niets voor het ritje naar het dorpshuis. De ontvangst bij dorpshuis De Toel was ook nu weer gratis. Bakkerij Nico en Aeltsje de Groot uit Stiens sponsorde broodjes voor op de boot en kaas werd gegeven door Van Dijk en Van der Woude. Albert Heijn Stiens betaalde het broodbeleg, koeken en sapjes. Fietsverhuur Nobel stelde gratis fietsen beschikbaar. Ook dit jaar was er de traditionele gezellige avond op de laatste dag. Ter afsluiting werd met elkaar gebowld en patat gegeten. Vakantiepark Klein Vaarwater bood deze avond aan voor een vriendenprijsje.


« Terug