Welkom op de website van Europa Kinderhulp

Europa Kinderhulp

Noord-Brabant

Alle medewerkers van Noord-Brabant heten je hartelijk welkom op deze pagina. Hieronder tref je een overzicht aan van wellicht voor jou belangrijke namen van medewerkers met hun e-mailadres zodat je hen altijd kunt bereiken.

Voorzitter:
Vacature

Secretariaat:
Felix Verlaar brabant@europakinderhulp.nl

Penningmeester:
Hans Santegoeds hans.santegoeds@europakinderhulp.nl

Secretariaat nieuwe vakantiegezinnen:
Hanneke de Kroon hanneke.dekroon@europakinderhulp.nl

PR:

Vacature.

Verder werken er nog heel wat medewerkers mee om allerlei activiteiten en de reizen soepel te laten verlopen.

Indien je meer info over Europa Kinderhulp wilt ontvangen, hand- en spandiensten wilt verlenen of medewerker wilt worden, stuur dan een e-mail met je adresgegevens naar brabant@europakinderhulp.nl.